Human Resources at Division of General and Legal Affairs

rosadah

(Division Head of General and Legal Affairs = Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.)

Slamet winarko

(Subdivision Head of Domestic= Slamet Winarko, S.T.)

Zuchrowardi

(Subdivision Head of Legal Affairs = Drs.Zuchrowardi)

Benny Bernadus Widodo

(Subdivision Head of Administration and Protocol = Benny Widodo,SH., MH)

kotok gurito

(Subdivision Head of Archival and Public Relation = Kotok Gurito, S.E.)